Virtuaalse suhtlemise ja kommunikatsiooni võimalused koolitusel/kursusel

Web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara
Ajaveeb
Agregaator

Web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara

Web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara võimaldab
grupitööd, luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks, kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks(veebipõhine)..
Sotsiaalse tarkvara  grupid
* Tekstil põhinev sotsiaalne tarkvara
    Sotsiaalsed järjehoidjad ja märksõnad
Näide: http://delicious.com/aluojalaine
    Ajaveebid
Näited:
 Koolituse "DigiTiiger" ajaveeb http://digitiiger.blogspot.com 
 Kursuse "Avatud õppematerjalide koostamine ja avaldamine" ajaveeb http://oerkursus.wordpress.com/
    Wikid
Näide: http://et.wikipedia.org/wiki/Esileht
* Sünkroonset materjaliloomet võimaldav tarkvara ja rühmatöö vahendid
Tekstitöötlus 
Tabelarvutus
Esitlus
Küsitlus

Loomine, redigeerimine, üles ja alla laadimine, avalikustamine
Vahend: http://docs.google.com
* Meedial põhinev sotsiaalne tarkvara
   Audio-video vahendid
YouTube
GoogleVideo 
Allikas
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/sotsiaalne-tarkvara

Ajaveeb ja esitluse kasutamine ajaveebis

Agregaator ehk vookogu

Agregaatorit ehk vookogu on võimalik edukalt rakendada õppetöös.

Õppijate hajutatud õpikeskkondades toimuva jälgimine ükshaaval on aeganõudev. Agregaatorisse kokkujooksvad vookogud õppijate hajutatud õpikeskkondadest annavad võimaluse jälgida õppija töid ja seal tehtavaid muudatusi ilma et peaks minema iga õppija kodulehele või ajaveebi.

Agregaatoreid võib jagada
* veebipõhisteks (nt. Pageflakes, Netvibes, Protopage)
* allalaaditavateks (arvutipõhisteks)

Veebipõhiste agregaatorite (nt. Netvibes, Pageflakes) peamisele infovoogude haldamise funktsioonile on neil veel teisigi lisafunktsioone (kergesti lisatavaid vidinaid), mis võimaldavad organiseerida ja korraldada oma igapäeva elu. Näiteks saab oma agregaatori lehele paigutada kalendri, märksõnu sotsiaalsest järjehoidjast, märkmeid kirjutada ning koostada tegemist vajavate tegevuste nimekirja. Lisaks on võimalik teha erinevaid otsinguid ning lugeda e-maile. Seega saab agregaatorid muuta personaalseteks töö- ja õppekeskkondadeks. 
Picture