Veebipõhiste ankeetide ja küsitluste loomise võimalused ning metoodika

Veebipõhiste ankeetide ja küsimustike koostamiseks on mitmeid keskkondi.
Näiteks eFormular, Google Form, Zoho Creator, jne.

eFormular

eFormular on vahend, mis võimaldab kerge vaevaga koostada elektroonilisi ankeete (eFormulare) ning nende abil Interneti kaudu küsitlusi läbi viia ja andmeid koguda. eFormularil on erinevaid võimalusi: iga kasutaja võib luua piiramatu hulga küsitlusi; kasutada saab nii etteantud valikvastustega kui vabade vastustega küsimusi; küsitlusi on võimalik saata teistele, muuta,  kopeerida, kustutada, täidetud eFormularide andmed laekuvad ühtsesse faili jpm.

Selle teenuse kasutamiseks tuleb eelnevalt kasutajaks registreeruda eFormulari kodulehel: http://www.eformular.com.

eFormulari kasutamine on tasuta kuni 10 vastajaga küsitlustele. Tasuliseks muutub küsitlus alates 11. kasutajast.
Näide: http://www.eformular.com/laine/koolitusvajadus.html

Google Form

Google Form on ankeetide koostamise vahendit. Loodud ankeeti on võimalik avaldada veebis ja jagada teiste kasutajatega.

Zoho Creator

Zoho Creator on andmebaaside rakendus, mis võimaldab lihtsate vahenditega andmeid hallata, MS Exceli või Office andmetabeleid veebipõhisteks konverteerida, luua suuremahulisi rakendusi, veebiküsitlusi ning lisada need oma veebilehele või ajaveebi.
Vaata juhendit
 
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/zoho-creator