Kaasaegsed õppe- ja õpetamisvahendid koolitusel/kursusel

IKT kasutamise eesmärgid ja võimalused
IKT kasutamise eesmärgid
tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust
* parem juurdepääs informatsioonile ja teenustele,
* paindlikumad õppeviisid,
* tõhusam koostöö õppijate vahel,
* uued õpetamismeetod,
* ...
IKT kasutamise vahendid ja võimalused

·         Projektor
·         Video
·         Digifotoaparaat
·         Puutetahvel
·         Arvuti
    o   Internet
    §  Web 2.0 vahendid
    §  E-õppematerjalid
·         CD-d ja DVD-d
·         Jt.
Internet, kui erinevate kanalite kogu
·         e-post (e-mail)
·         postiloend (list)
·         uudistegrupid (news)
·         www lehed
·         multimeedia: reaalajas toimuvad audio- ja  videoülekanded
·         sotsiaalne tarkvara (ajaveebid, e-ajakirjad, otsesuhtlus-vahendid, jututoad, foorumid, WiKi keskkonnad, ühised veebiviidete ja piltide kogud)
Sotsiaalne tarkvara
Mõiste „Sotsiaalne tarkvara” võttis kasutusele Clay Shirky 2002. aastal ja defineeris seda kui tarkvara, mis võimaldab grupitööd, luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks, kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks.
Täpsemalt
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/sotsiaalne-tarkvara

·
        
uudistevood (RSS)


Elektroonsed materjalid (nende vormindamine)
Picture
Materjalide loetavus
ekraanilt loetav

Näited:
Loetamatu: http://www.hot.ee/meelik/materjalid/index.htm
Loetav: http://staff.ttu.ee/~alahe/
Hästi loetav: http://www.tud.ttu.ee/~t030741/
Värvid õppematerjalis (A.Rinde)
·         Taust külm (peab sobima kõigega, mis sinna paigutatakse)
·         Soojad värvid tähelepanu nõudvate lk jaoks (tiitelleht, sisukord)
·         Kasuta sama värvi erinevaid toone
·         Ettevaatust!
        sinine ja oranž,
        violett ja kollane,
        punane ja roheline
Visuaalselt meeldiv vaadata
·         Materjal peab olema huvitav, väljendusrikas ja kergesti loetav.
·         Materjali on loogilise ülesehituse ja liigendusega.
·         Rõhutatud on olulist infot- kirja fondi, suuruse või värvi muutmisega.
·         Tekstile on lisatud sobivas koguses visuaalset materjali (graafikuid, jooniseid, tabeleid, fotosid, audio- ja videomaterjale).
·         Soovitavalt tuleks lisada ka näiteid ja linke.
(Allikas: nõuded e-kursuse kvaliteedile http://www.e-uni.ee/index.php?main=108)