Kaasaegsed õppe- ja õpetamisvahendid koolitusel/kursusel
IKT kasutamise eesmärgid ja võimalused
Vahendid: puutetahvel, arvuti, projektor jt.
Elektroonsed ja mitte elektroonsed materjalid (nende vormindamine)
E-õppe võimalused, meetodid, rollid e-õppes
E-õppe võimalused
E-õppes kasutatavad metoodikad
Rollid e-õppes
Koolitaja
Õppija
E-kursuse loomine ja metoodika, õpiobjektid
E-kursuse eesmärgid
E-kursus kava
Õpiobjektid
E-kursuse õpiobjektide loomise vahendid ja kursuse avaldamine veebis
Kursuse avaldamine veebis.
Vahendid: http://www.weebly.com
Kursuse- ja koolitusmaterjalid ning nende jagamine
Digipildid ja nende kasutamine koolitusmaterjalides

Esitlusmaterjalide koostamine ja jagamine veebis
Vahend: IrfanView,  Slideshare
Virtuaalse suhtlemise ja kommunikatsiooni võimalused koolitusel/kursusel
Web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara

Vahend: ajaveeb, agregaator
Veebipõhised koostöövahendid
Koostöös tekstidokumendi, esitluse, tabeli ja ankeedi loomine, suhtlemine
Vahend: Google docs

Veebipõhiste ankeetide ja küsitluste loomise võimalused ning metoodika
Küsimuste koostamine
Vahendid: eFormular ja Google form 

Picture