E-kursuse õpiobjektide loomise vahendid ja kursuse avaldamine veebis

Lähtuvalt õpiobjektide õpieesmärkidest võib õpiobjekt ülesehituselt, kujunduselt ja sisult olla väga erinev (testide kogumik, õppefilm, hüpertekst koos illustratsiooniga jne...)
Õpiobjektide tüübid
  Sisupakett
  Videoloeng
  Õppevideo
  Animatsioon
  Esitlus
  Test
  Audioloeng
  Simulatsioon
  Harjutus
  Õpiobjektide kogud (veebilehed)
  Drillprogrammid
  Wiki õpikud
  Artiklid
  Videoloeng esitlusega
  Interaktiivne tööleht
  ...
Õpiobjektide loomise vahendid
võimaldavad luua sisu nii õpikeskkondadesse kui ka veebi publitseerimiseks.
Enamus kursuste, sisupakettide, õpiobjektide jne. loomise vahendeid võimaldavad meedia integreerimist, mis on tavakasutajatele tehtud väga lihtsaks. Kasutajal on võimalik hõlpsasti organiseerida tekstid, pildid, videod, audiod ühtseks õppematerjaliks lisades testid ning mõtlemisülesanded.
Paremad programmid võimaldavad lisada ka animatsioone, mittelineaarse kursuse läbimise skeeme (olenevalt õppija vastustest ja tegevustest genereeritakse sisu) jt võimalusi.

Vaata e-õppe uudiskiri
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/sisu-loomise-vahendid-1.osa

Kursuse avaldamiseks veebis
 on väga palju erinevaid keskkondi. Kui kursus on planeeritud ja materjalid loodud, siis tuleb valida vehend või keskkond, milles kursus avaldada.
Vaata haridustehnoloogia käsiraamatut
http://www.e-uni.ee/juhendid/?cat=1
E-kursuse loomise keskkond http://www.weebly.com
weebly_kasutamise_juhend.doc
File Size: 320 kb
File Type: doc
Download File

abiks_ekursus-kavandamisel.doc
File Size: 76 kb
File Type: doc
Download File

NÄITED
IKT kasutamine koolis
http://iktkoolis.weebly.com/index.html
Matemaatika 10.klass

http://10klass.weebly.com/
Allikad
e-õppe uudiskiri
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht
Õpiobjektid: Ideest teostuseni

wiki.e-uni.ee/vorgustikud/lib/exe/fetch.php?id